Personvernerklæring

Du og ditt personvern er viktig for oss, og vi ønsker at du alltid skal føle deg trygg og ha full tillit til oss. Det betyr at vi garanterer at vi håndtere dine personopplysninger på sikrest mulig måte og med stor respekt. I denne personvernpolicyen forklarer vi hvordan vi samler inn og benytter informasjon om brukerne, hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi ivaretar personvernhensynet.

Hvis vi gjør større endringer i vår personvernerklæring, vil vi gi deg beskjed, og ved behov be om ditt samtykke på nytt.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom personvernerklæringen før du gir ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger.

Euforum AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på og via vår hjemmeside www.telenorarena.no, våre sider på sosiale medier og på vår mobilapplikasjon T·App.

Når samler vi inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

 • Du har bedt om å abonnere på vårt nyhetsbrev
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du har kontaktet oss for spørsmål eller andre henvendelser via e-post, T·App eller gjennom sosiale medier
 • Du har lastet ned og benyttet vår mobilapplikasjon T·App.
 • Når leverandører, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter tar kontakt med oss

Personopplysninger som behandles gjennom bruk av nettsider/ sosiale media

Når du registrerer deg via et skjema eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi be om følgende personopplysninger:

 • Navn / Firmanavn
 • Adresse / Firmaadresse
 • E-post
 • Telefonnummer

 Vi bruker informasjonskapsler og skript for å samle inn informasjon om brukeradferd og for å optimalisere sidene for den enkelte bruker.

Personopplysninger som behandles gjennom bruk av mobilapplikasjonen T·App

Når du registrerer deg som bruker av vår mobilapplikasjon T·app, blir du bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av bruk kan vi be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Kjønn
 • Alder
 • Kortnummer

Personopplysninger som behandles gjennom bruk av SuperOffice

Når du som leverandør, kunde, samarbeidspartner eller som annen interessent oppretter et kontaktforhold med oss kan vi samle inn følgende informasjon:

 • Navn / Firmanavn
 • Adresse / Firmaadresse
 • E-post
 • Telefonnummer


Hvordan informasjon innhentes?

Euforum AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider og gjennom bruk av mobilapplikasjonen T·App eller ved registrering i vårt CRM system som ledd i en forretningsforbindelse. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. I mobilapplikasjonen T·App kan du selv velge hvilke tjenester du vil ha tilgang til (pushvarslinger).

Skjemaer vi benytter:

 • Kontaktskjema (link til å skrive e-post til oss)
 • Skjema for påmelding til nyhetsbrev
 • Link til rekrutteringssidene våre
 • Skjema for registrering i T·App
 • Registrering i vårt CRM-system som et ledd i en forretningsforbindelse

 Formålet med å hente inn informasjon

 • Å kunne gi deg tilgang til våre tjenester
 • Å kunne sende deg relevant informasjon
 • Å kunne svare på forespørsler
 • Å legge deg til i e-post-lister for nyhetsbrev og annet innhold som du selv har valgt å motta
 • For å sikre krav om aldergrense på kjøp av enkelte produkter
 • For å skaffe god statistikk for å kunne utvikle våre tilbud og applikasjonen T·App
 • For å kunne sende deg pushvarslinger/e-post gjennom T·App på:
  • Anbefalinger
  • Ordrestatus ved kjøp
  • Kvittering for kjøp
  • Billetter i salg
  • Arrangementspåminnelser
  • Sikkerhetsvarslinger
 • For at vi over deg som leverandør, kunde, samarbeidspartner eller annen interessent skal kunne gi god og korrekt oppfølging du ønsker eller har krav på.


Hvor lagres informasjonen?

Nyhetsbrev
Informasjon hentet inn via nyhetsbrevabonnement lagres i Salesforce Marketing Cloud med begrenset tilgang.

E-post
Alle henvendelser mottatt på e-post lagres i Office365 hos Microsoft med begrenset tilgang.

T·App
Informasjon mottatt gjennom T·App blir lagret i Concert Live Ltd (Livestyled) sin database som er håndtert av Amazon Web Services på deres Europeiske installasjoner i Irland og Tyskland.

CRM system
Informasjon om leverandører, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter lagres i vårt CRM-system SuperOffice.

  

Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene så lang tid det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

Hvis du har takket ja til å motta nyhetsbrev, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger inntil du selv avslutter ditt abonnement.

Personopplysningene som hentes inn via bruken av T·App blir lagret så lenge det er behov for å at du skal kunne bruke appen samt gi deg tilgang til de funksjonene som til en hver tid er i T·App, eller til du selv ber om at personopplysningene ønskes slettet. Ønsker du personopplysningene vi har om deg slettet send oss en e-post til tapp@telenorarena.no

Informasjon i vårt CRM-system lagres å lenge det er behov for å ivareta de forpliktelse vi har overfor deg som leverandør, kunde, samarbeidspartner eller som annen interessent, eller til du / dere selv ønsker dette slettet.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Euforum AS kan bruke underleverandører i den grad det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. Dette omfatter bl.a. våre leverandører av systemer, programvarer og markedsførings- og rekrutteringstjenester. Vi vil i slike situasjoner inngå avtaler med leverandørene som beskytter dine personopplysninger og som sørger for at leverandørene ikke kan bruke opplysninger utover det som følger av denne personvernerklæringen.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene eller vår applikasjon T·App har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller kommentarer vedrørende ditt personvern, ta kontakt med oss.

Euforum AS
Widerøveien 1
1360 Fornebu
kontakt@telenorarena.no