Telenor Arena som nytt superanlegg!

A 3

Varsler stor ombygging av Telenor Arena –
planlegger superanlegg for idretten

Telenor Arena på Fornebu kan bli håndballens storstue og base for en rekke andre idretter. I tillegg skal konserter og andre arrangement være en stor del av inneholdet i arenaen gjennom året. Ombygningen vil gjøre Telenor Arena mye mer fleksibel og vil øke antall arrangement betraktelig med et godt variert innehold med idrett og kultur, topp og bredde og mye mye mer.

Målet er en arena i verdensklasse med kombinasjonen idrett på alle nivåer, kultur, musikk og kommersielle aktiviteter som messer og konferanser, som er til nytte for mange.

Se under for de spennende planene for fremtidens Arena - Telenor Arena!

Konsert

Supermoderne konsertarena

Ombygningen vil gjøre Telenor Arena til en topp moderne konsertarena av internasjonal klasse med stor kapasitet. I tillegg blir det en fleksibilitet som gjør at antall konserter gjennom året kan økes betraktelig samtidig som at den lett kan rigges til både mindre konserter og opp til de aller største.

Adkomst

Arealer i toppklasse

Ombygningen av arenaen gjøres også med tanke på å få på plass arealer som vil øke konsert- og arrangementopplevelsen. Nye store ankomsthaller vil gjøre logistikk inn og ut smidigere, samt at man får nye fleksible arealer til salg av mat, drikke og annen servering med et bedre og bredere utvalg.

Mesterskaps-bane

Mesterskapsbane i verdensklasse

Norge mangler en mesterskapsbane som kan holde de store internasjonale og nasjonale mesterskapene, og de største kampene. Med en slik ombygning vil Norge virkelig bli satt på kartet som mesterskapsland og åpne for mange nye muligheter innenfor mange idretter! Med kapasitet på 15.000 sitteplasser vil Telenor Arena tilfredsstille de internasjonale kravene for en rekke mesterskap og idrettsarrangement.

Alternative hallidretter

Muligheter for andre hallidretter

I et området som mangler masse hallkapasitet til en rekke hallidretter, åpner denne ombygningen opp for at mange hallidretter kan få nye etterlengtede arealer å boltre seg på. Hele 7-10 håndballflater eller flater til andre innendørsidretter vil være mulig å ha tilgjengelig i den nye ombygde arenaen. Det vil også være muligheter for skoler i området til å kunne benytte seg av arealer på dagtid.

Flerbruk og konferanse

Flerbruk og konferanse

Ny ombygd Telenor Arena vil frigjøre plass og nye muligheter for aktiviteter som messer, konferanser, eventer og det meste innenfor idrett, kultur og andre kommersielle aktiviteter.

_DSC2937ret