Informasjon rundt Koronavirus

og arrangement på Telenor Arena!

Corana_1920x1080

INFORMASJON OM COVID-19 OG ARRANGEMENTER

Utbruddet av Covid-19-viruset har åpenbart påvirket mulighetene til å gjennomføre arrangementer på Telenor Arena. Vi er i løpende dialog med de ulike arrangørene og offentlige myndigheter om hvilke arrangementer som er mulig å gjennomføre.  


Når det igjen blir mulig å gjennomføre store arrangementer skal du føle deg helt sikker på at vi iverksetter nødvendige tiltak for at du skal være trygg. Hvilke tiltak som er aktuelle vil vi komme tilbake til for det enkelte arrangement. 

Det er planlagt mange arrangementer i 2021 og 2022 og disse blir lagt opp i vår arrangementskalender etter hvert som de lanseres. Informasjon om det enkelte arrangement finnes på denne nettsiden og på arrangementets Facebook-event.


Eventuelle tilpasninger av arrangementet, endringer i tid/dato og annen relevant informasjon blir løpende oppdatert og alle billettkjøpere vil få tilsendt praktisk informasjon i god tid før arrangementet avholdes.


Vi ser frem til å ønske alle gjester velkomne til et trygt arrangement på Telenor Arena!