Håndball.jpg

Ett skritt nærmere ny arena

25. mars 2021

Eieren av Telenor Arena har, i samarbeid med Norges Håndballforbund, jobbet i to år med planer om både inn- og utvendig redesign. Prosjektet går videre i full fart og en periode med kommunal behandling venter de nærmeste månedene med reguleringsprosess og utredning av kommunens engasjement i ny arena.

Dette er meget spennende planer som vil bringe den nye arenaen opp i den absolutt ypperste arenaligaen i internasjonal sammenheng.

Planene går nå fra mulighetsstudie til prosjekt. Ønsket er byggestart i januar 2023. Ved innvielsen, som er planlagt i løpet av 2024, skal anlegget by på:

  • Hovedarena med plass til 20 000 tilskuere på konsert, og 15 000 på eliteidrett. Dette vil bli en ny og etterlengtet nasjonalarena for håndball og andre innendørsidretter, og også kunne huse konserter, eventer, idrettsbegivenheter og messer av internasjonalt format
  • Én idrettsarena med tilskuerkapasitet på minimum 1000 for både idrett og kultur (topp og bredde)
  • Én flerbrukshall tilpasset behovene til nærområdets skoler og breddeidrettslag
  • Andre aktivitetsarealer tilgjengelig for idrett og kultur
  • Øvrig utadrettet virksomhet og servicetilbud 

24.mars 2021 ble Mulighetsstudien presentert for Formannskapet i Bærum kommune og Kommunedirektøren fikk enstemmig tilslutning til hans forslag til vedtak:

  1. Presentasjon av «Nye Fornebu Arena – mulighetsstudie» tas til orientering.
  2. Bærum kommune støtter Norges Håndballforbunds søknad om at nye Fornebu Arena gis status som nasjonalanlegg for håndball.
  3. Kommunedirektøren bes utrede hvordan kommunen best kan bidra til realisering av nye Fornebu Arena og legge frem ny politisk sak. Utredningen bør omfatte løsninger for idrettsarealer knyttet til ungdomsskole og mulige former for kommunalt engasjement knyttet til flerbrukshall, liten arena for idrett/kultur og multibruksarealer.

Les mer om hva Budstikka skrev om saken og møtet i Formannskapet 24.mars 2021 her: https://www.budstikka.no/telenor-arena/ett-skritt-naermere-ny-arena-til-1-5-milliarder-kroner/633466!/

Under finnes andre mediesaker som beskriver den planlagte ombyggingen og mulighetene i ny arena:

Les mer om saken på TV2Budstikka eller Aftenposten.

Picture 2

Last ned hele pressemeldingen

Last ned pressemeldingen her