Picture 4

Nye Fornebu Arena

Ett skritt nærmere ny arena

Eieren av Telenor Arena har, i samarbeid med Norges Håndballforbund, jobbet i to år med planer om både inn- og utvendig redesign. Prosjektet går videre i full fart og en periode med kommunal behandling venter de nærmeste månedene med reguleringsprosess og utredning av kommunens engasjement i ny arena. Dette er meget spennende planer som vil bringe den nye arenaen opp i den absolutt ypperste arenaligaen i internasjonal sammenheng.

Den nye Fornebu Arena skal bli en levende, mangfoldig og sosial plattform for idrett og kultur. Anlegget skal fungere både som en hverdagsarena og som en festarena for store begivenhetene. Det skal alltid være aktiviteter i bygget og tilføre stedet et levende sentrum og være med på å skape et lokalt møtested for Fornebu og regionen rundt. Prosjektet skal fremstå som inviterende og inkluderende for alle og uttrykket skal tuftes på norske verdier og byggeskikk. Det er vektlagt at prosjektet i seg selv også blir en stedegen attraksjon med en nordisk identitet som er lokalt forankret.

Fornebu Arena skal bli et viktig møtested lokalt i Bærum, regionalt for Oslo/Viken samt nasjonalt og internasjonalt. Det skal kunne foregå aktiviteter hele uken, hele året og gi området et godt grunnlag for videre vekst. Fornebu Arena skal fungere som en kvalitativ møteplass for stedets, kommunens og regionens innbyggere. I tillegg vil det fremtidige anlegget huse mange funksjoner og bidra til å vitalisere stedet ytterligere. Arkitekturen skal utstråle byggets moderne funksjon og samtidspuls til enhver tid.

Teaser

Kunngjøring: Oppstart av privat detaljregulering for Fornebu Arena

Les mer
Nyetelenorarena

Ett skritt nærmere ny arena

Les mer
Flerbruksarena

Les hva Budstikka skriver om saken

Les mer
Fornebubanen

Fornebubanen ferdig i 2027

Les mer

Kart inne

Generell oversikt over hvordan arenaen er bygget opp og hvor inngangene befinner seg.

Kart ute

Oversikt over hvor shuttlebussene, parkering, og hvor buss- og taxiholdeplassene er plassert.

Kart til

Oversikt over hvor Telenor Arena ligger i forhold til Oslo, Lysaker og Sandvika.