nett_1920x1080

LLB-messen 2022 - Utsatt

Med bakgrunn i regjeringens pressekonferanse 7. desember og de smitteverntiltak som er innført, samt usikkerheten knyttet til utviklingen av Covid-19 situasjonen i samfunnet både i Norge og internasjonalt, har styret i Lyd, Lys og Bilde-foreningen besluttet å utsette Lyd, Lys og Bilde-messen 2022.

Forutsetningen vi hadde for å arrangere messe var basert på fjorårets bedring i smittesituasjon. Når pandemien endrer seg, er vi nødt til å følge etter og gjøre om våre planer. Alle utstillere og samarbeidspartnere trenger forutsigbarhet for god planlegging og gjennomføring. Situasjonen slik den er nå og vil være i de kommende månedene er ikke tilstrekkelig stabil nok til å kunne gi publikum og utstillere et innhold og en opplevelse på nivå med tidligere messer, og en eventuell avlysning på et senere tidspunkt vil gjøre det mye vanskeligere for utstillere.

Lyd, Lys og Bildeforeningen håper at alle som skulle være med på og alle som skulle besøkt messen i mars 2022 kommer tilbake til messen ved en senere anledning.

LLB vurderer nye datoer i 2023.

09-11 mars
2022

Mat og Drikke

Mer informasjon kommer

Transport

Vi anbefaler alle å benytte seg av kollektivtransport til Telenor Arena.

Hotell

I området rundt Telenor Arena finnes det tre store hoteller som tilbyr bra og høy bostandard med rimelige priser.