Arrangementsregelment Transport Billetter T·App Mat og drikke Generelle spørsmål Fun FAQs

Arrangementsregelment

Adgang til arrangement
Se merLukk+

For å få tilgang til arrangement på Telenor Arena må du ha en gyldig billett.

Vi anbefaler at kjøp av billetter foregår gjennom de offisielle billettselskapene tilhørende arrangør eller Telenor Arena. Telenor Arena følger Forbrukerombudets sterke anbefaling ved å advare mot kjøp av billetter fra svartebørsselgere, som f.eks Viagogo, onlineticketshop eller privatpersoner du ikke kjenner. Kjøp fra slike steder kan medføre at man ikke får tilsendt billetter eller å får falske billetter som ikke gir adgang til arrangementet. Disse selskapene bryter også med den norske svartebørsloven.

Telenor Arena refunderer eller kompenserer ikke gjester som blir nektet adgang grunnet billetter som er kjøpt gjennom uoffisielle kanaler.

Aldersgrense
Se merLukk+

Det er ingen nedre aldersgrense på arrangement om ikke annet er oppgitt i billettvilkårene.
Vær obs på at barn under 15 år må være i følge med en voksen person (ref. Politiloven i Bærum Kommune).

Sikkerhetskontroll
Se merLukk+

Det utføres en sikkerhetskontroll for å ivareta din og andre gjesters sikkerhet under arrangementer. Det kan bli utført en personlig visitasjon, kontroll av klær, vesker og andre gjenstander. Kontrollen utføres i henhold til sikkerhetsnivået som er satt for det aktuelle arrangement.

Kontrollen kan utføres ved bruk av kroppsvisitering og metalldetektorer. Det kan i tillegg utføres stikkontroller underveis under arrangement om vårt sikkerhetspersonell anser dette som nødvendig.

Bag policy
Se merLukk+

Hver gjest har lov å ta med seg en liten veske / eller ryggsekk.

Forbudte gjenstander
Se merLukk+

Følgende gjenstander er ikke er tillatt å medbringe på arrangement på Telenor Arena.
Det kan på enkelte arrangement gjøres andre forbud av arrangør. Dette vil da bli informert om spesifikt for det enkelte arrangement. Disse unntakene kommer da i tillegg til punktene under. Ved tilfeller hvor arenaens og arrangørs reglement ikke samsvarer, er det arrangørs reglement som er gjeldende.

 • Eksterne, avtagbare blits til kamera
 • Fotokamera med avtagbar kameralinse
 • Lyd- og videoopptaksenheter
 • Støyproduserende enheter
 • Lommelykter
 • Laserpenner
 • Plakater, flagg og bannere større enn 30 x 50 cm
 • Plakater/bannere festet til stolper
 • Medbragt mat
 • Store ryggsekker og/eller bager 
 • Klappstol/Campingstol
 • Paraplyer
 • Selfiestenger
 • Flasker, drikkeflasker og bokser
 • Glass- /metal- /plastbeholdere
 • Dyr, med unntak av førerhund
  Plakater, bannere og annet med utilbørlig språk, politisk, religiøst eller kommersielt budskap eller nedverdigende karakterisering av personer og organisasjoner
Beslag av forbudte gjenstander
Se merLukk+

Du er selv ansvarlig for å ikke medbringe gjenstander som er i strid med arrangementets reglement. I tilfeller hvor det medbringes gjenstander som ikke er tillatt kan dette oppbevares i sikkerhetskontrollen. Vær oppmerksom på at dette gjøres på eiers egen risiko og ansvar. Telenor Arena tar ikke ansvar for tap eller skader på gjenstander som blir innlevert til oppbevaring.

Bortvisning fra arrangement
Se merLukk+

Du kan bli bortvist eller nektet adgang til arrangement dersom du:

 • Nekter å legge igjen forbudte gjenstander i sikkerhetskontrollen
 • Nekter å la vårt sikkerhetspersonell gjennomføre en sikkerhetskontroll
 • Negativt påvirker opplevelsen til andre besøkende
 • Forstyrrer eller påvirker gjennomføringen av arrangementet
 • Forårsaker skader på personer eller eiendom
 • Er åpenbart påvirket av rusmidler
 • Kjøper/overlever alkohol til mindreårige
 • Står på sete eller i rømningsvei
 • Røyker innendørs, inkludert e-sigaretter
 • Tar deg inn i forbudte områder som for eksempel (men ikke begrenset til) tekniske soner, garderober, scenen eller lignende.
 • Bryter norsk lov, gjeldende arresnareglement eller billettvilkårene.

For å ivareta tryggheten og sikkerheten til alle besøkende forbeholder vi oss retten til å bortvise og nekte adgang til arenaen, hvis du motsetter deg eller bryter arenaens og/eller arrangementets vilkår. Bortviste personer har ikke krav på å få refundert billettutgifter.

Brudd på disse vilkårene kan også medføre anmeldelse til politiet.

Nødsituasjoner
Se merLukk+

Ved nødsituasjoner vil det gis melding over arenaens høyttaleranlegg. Forlat arenaen rolig ut nærmeste nødutgang og følg instruksjoner gitt fra arenaens personell og personell fra nødetatene.  

Høy lyd og støy
Se merLukk+

Langvarig eksponering for høy lyd kan forårsake skade på hørselen. Det er tilgjengelig ørepropper fra alle våre utsalgsteder og eget personell som selger ørepropper av høyere kvalitet.

Spesialeffekter
Se merLukk+

Pyrotekniske effekter og kraftig blinkende lys kan brukes under et arrangement.

Behov for tilrettelegging
Se merLukk+

Om du har spesifikke behov for tilrettelegging kan du ta kontakt med oss før du kjøper billetter for å sikre at vi kan imøtekomme dine behov.

For reservasjon av rullestol- og ledsagerplasser, vennligst ring Ticketmaster på telefon 22828197 . Det er satt av egne parkeringsområder til rullestolbrukere i umiddelbar nærhet til arenaen(begrenset antall plasser).

Forlate området under arrangementet
Se merLukk+

Det er ikke tillatt å forlate arrangementet og komme tilbake. Din billett er da ugyldig om ikke annet er spesifisert i billettvilkårene.

Tilgang til arenaen før dørene åpnes
Se merLukk+

Det er ikke mulig mulig å få tilgang til arenaen før dørene åpnes. Det er arrangør som bestemmer tidspunkt for når dørene åpnes.

Stenges dørene under arrangement?
Se merLukk+

For noen spesifikke arrangement, og etter forespørsel fra produksjon/artist, kan det forekomme at det ikke tillates at publikum som kommer forsinket til arrangementets start slippes inn i før det er en naturlig pause eller avbrekk. Man vil ikke få refusjon om man går glipp av deler av arrangementet på grunn av sen ankomst.

Transport

Hvor ligger Telenor Arena?
Se merLukk+

Telenor Arena ligger på Fornebu, som ligger kun kort avtand fra Oslo sentrum. Arenaen ligger også kort avstand fra Lysaker Stasjon som er et knutepunkt for kollektivtransport.

Adressen er:
Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Se kart her: Google maps

Hvordan kommer jeg meg til Telenor Arena?
Se merLukk+

For å komme til Telenor Arena kan du enten ta rutebuss, tog, shuttlebuss eller kjøre bil.

Rutebuss eller tog
Se merLukk+

Vi anbefaler alle å reise kollektivt til Telenor Arena, og det er flere rutebusser som enkelt tar deg hit. Nærmeste holdeplass til arenaen er Fornebuparken. Under store arrangementer blir denne holdeplassen sperret ca. 1 time før dørene åpner. Benytt da holdeplass Telenor Fornebu. Sjekk www.ruter.no for rutetider.

Lysaker stasjon, et knutepunkt for både buss, tog og flytog, ligger kun 15-20 minutter i gåavstand fra Telenor Arena.

Shuttlebusser
Se merLukk+

Ved de største konsertene settes det opp egne shuttlebusser for Telenor Arena. De går direkte og kontinuerlig fra Oslo sentrum, og tar ca. 15-20 minutter (spesifikt sted og tid blir annonsert i forkant av hver konsert på vår Facebook-side, app og hjemmeside). Retur direkte til Jernbanetorget.

Shuttlebussbilletter kan kjøpes i T·App, via Ticketmaster eller ved bussholdeplassen.

Parkering
Se merLukk+

Vi anbefaler å benytte kollektivtransport eller shuttlebusser for å komme til Telenor Arena. Hvis du likevel ønsker å kjøre bil er det parkeringsmuligheter ved Telenor Arena og i nærområdet. Ved de fleste arrangement blir det parkeringsmuligheter rett over veien for arenaen. Det er også mulig å parkere i parkeringshuset ved Fornebuporten og IT Fornebu. Følg skilting «P-mot betaling».

Handikapparkering
Se merLukk+

Ved fremvisning av HC-bevis kan man parkere på parkeringsplassen mellom Aker og Telenor Arena hvor det er et begrenset antall HC-parkeringsplasser.

Billetter

Hvor kan jeg kjøpe billetter?
Se merLukk+

Billetter kjøpes som regel gjennom www.ticketmaster.no. Link til kjøp av billetter finner dere på vår nettside under hvert arrangement (se kalender). Ønsker du å bestille per telefon, ta kontakt med Ticketmaster sitt billettkontor på tlf. 22 82 81 97 eller 815 33 133.

Det vil ved de fleste arrangement også være mulig å kjøpe billetter i billettluken til Ticketmaster på Telenor Arena arrangementsdagen. Billettlukens åpningstider varierer fra arrangement til arrangement, og vil bli annonsert på våre sine nettsider og Facebook.

Informasjon og kjøp av billetter utenom arrangementsdagen finner du her

Premium-billetter kjøpes gjennom www.universe.com. Link til kjøp av Premium-billetter til arrangement hvor dette er tilgjengelig finner du på vår nettside under hvert arrangement (se kalender), og under Premium.

Vi anbefaler på det sterkeste å kun kjøpe billetter via offisielle utsalgssteder da det dessverre finnes mange useriøse aktører og en del falske/ugyldige billetter i omløp gjennom disse. Falske/ugyldige billetter vil alltid bli avvist i døren, og vi har ingen mulighet til å sjekke om billetter kjøpt gjennom andre enn offisielle kanaler er gyldige eller ikke.

Billetter kjøpt av uoffisielle utsalgssteder
Se merLukk+

Vi anbefaler at kjøp av billetter kun foregår gjennom de offisielle billettselskapene på vegne arrangør eller Telenor Arena. Telenor Arena følger Forbrukerombudets sterke anbefaling ved å advare å kjøpe billetter fra selskaper som driver videresalg av billetter da man ikke har garanti for at billettene er gyldige eller garanti for å komme inn på arrangementet. Eksempler på selskaper som det anbefales å holde seg unna er Viagogo, Online Ticket Shop og StubHub . Mange av disse selskapene bryter også med den norske svartebørsloven.

Falske/ugyldige billetter vil alltid bli avvist i døren, og Telenor Arena refunderer eller kompenserer ikke gjester som blir nektet adgang grunnet billetter som er kjøpt gjennom uoffisielle kanaler.

Vi råder også alle om å være spesielt oppmerksomme i sosiale medier og ikke følge/like andre events for konserter og arrangement enn de offisielle som er opprettet av Telenor Arena, arrangør eller artist. Flere av de uoffisielle arrangementene opprettes og driftes av svartebørsselskaper som Viagogo og andre selskaper som fremmer ulovlig salg av billetter. Eksempler på arrangementer man bør unngå er de som opprettes av Europe top Events og Things to do in Oslo.

For mer informasjon kan du besøke Forbrukerombudet her.

Billetter til handikappede og ledsagere
Se merLukk+

For informasjon og reservasjon av handikap- og ledsagerplasser,  vennligst ring Ticketmaster på telefon 22 82 81 97.

Aldersgrenser
Se merLukk+

På de fleste arrangement hos oss er det normalt ingen aldersgrense. I de tilfeller arrangøren bestemmer noe annet vil aldersgrensen bli opplyst ved kjøp av billetter, på billetten og på våre nettsider.

Selv om det normalt ikke er aldersgrense på arrangementene, har ikke barn under 15 år lov til å dra på arrangement uten følge med voksen om ikke annet er spesifisert.

Må jeg printe ut billetten min?
Se merLukk+

Nei, det er ikke nødvendig å skrive ut billettene hvis man har en velfungerende smarttelefon. Billettene kan hentes rett fra mail eller f.eks. ticketmaster appen. 

Har du problemer kan billettkontoret på arenaen være behjelpelig med å printe ut billettene dine på arrangementsdagen.

Hvorfor bør jeg ikke publisere bilder av billetten min på sosiale medier?
Se merLukk+

Om du publiserer bilde av billetten din hvor strekkoden er synlig, kan du risikere at noen andre bruker billetten din og at du ikke kommer inn på arrangementet. Strekkoden kan kun brukes én gang, og om den allerede har blitt brukt når du ankommer arenaen, vil du ikke få adgang.

Må jeg gå til inngangen som står på billetten min?
Se merLukk+

Alle må bruke inngangen som står på billetten. Hvis du skal på en konsert med venner som har en annen inngang på billetten enn deg, må dere bruke hver deres inngang og møtes på innsiden.

Kan jeg forlate arenaen under et arrangement og komme tilbake senere?
Se merLukk+

Det er ikke tillatt å forlate arrangementet for så å komme tilbake. Din billett er da ugyldig om ikke annet er spesifisert i billettvilkårene.

Hva hvis jeg kommer for sent til arrangementet?
Se merLukk+

Normalt sett stenges ikke dørene for innslipp, men for noen spesifikke arrangement, og etter forespørsel fra produksjon/artist tillates det ikke at publikum som kommer forsinket til arrangementets start slippes inn i arenaen før det er en naturlig pause eller avbrekk. Billetter refunderes ikke hvis man går glipp av hele eller deler av arrangementet på grunn av sen ankomst.

Jeg har mistet billetten min, hva gjør jeg?
Se merLukk+

Hvis du har mistet din billett ta kontakt med Ticketmaster på telefon 22 82 81 97 eller 815 33 133. 

Gjelder det Premium billetter kjøpt via Universe, ta kontakt på premium@telenorarena.no

 

Har jeg lov til å selge billetten min?
Se merLukk+

Du har lov til å selge din billett, men du har ikke lov til å selge billetten din for en høyere pris enn det som er påført billetten.

Merk! Du har ikke lov til å selge billetten din på det offisielle eventet på Facebook. Legges det privat ut billetter for salg her vil dette bli slettet. 

 

Arrangementet jeg vil på er utsolgt. Kommer det til å bli sluppet flere billetter?
Se merLukk+

Det er arrangøren for hvert arrangement som avgjør hvor mange billetter som legges ut for salg. Kontakt arrangøren for mer informasjon om billettsalg og publikumskapasitet.

Hva skjer hvis et arrangement blir utsatt eller avlyst?
Se merLukk+

Om et arrangement blir utsatt eller avlyst skal du av arrangør motta informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg. Om du ikke mottar noen informasjon fra arrangøren ta kontakt der du kjøpte dine billetter for å få informasjon

Gavekort til konserter og arrangementer på Telenor Arena
Se merLukk+

Telenor Arena har ikke egne gavekort, men man kan kjøpe gavekort hos Ticketmaster som gjelder alle arrangement som selges gjennom Ticketmaster. Gavekortene er gyldige i 1 år.

 

T·App

Hva er og hvordan fungerer T·App?
Se merLukk+

T·App er Telenor Arena sin egen App  

T·App gir deg alt du trenger for å optimalisere ditt besøk på Telenor Arena.
Få raskere servering, kjøp billetter og shuttlebuss billetter, delta på konkurranser
og bruk appens sosiale funksjoner til å dele dine uforglemmelige opplevelser.

T·App er gratis å laste ned og gir deg alle nyttige funksjonene listet opp under:

 • Butikk: Forhåndsbestill mat og drikke og få raskere servering. Kjøp også Shuttlebussbilletter direkte gjennom appen
 • Events: Finn eventer du skal på, kjæp billetter via Ticketmaster, legg dem til din kalender, la nedtellingen begynne og hold deg oppdatert.
 • Finn frem: Våre salkart og øvrig informasjon gjør det lett for deg å finne frem, uavhengig om du ser etter nærmeste kiosk/bar, eller hvor ditt sete er lokalisert i arenaen. T·App sørger for at det er lett for deg å finne frem. 
 • Sosial: Bli engasjert gjennom T·App sine sosiale funksjoner. Ta selfie med de unike eventspesifikke temarammene og del det med venner eller andre app-brukere på fotoveggen. Gi din stemme, delta I eksklusive konkurranser og hold deg oppdatert med det siste fra Telenor Arena.
 • Kreditt: Få eksklusiv app-kreditt fra Telenor Arena eller våre partnere som du kan bruke I app-butikken- Sørg for å sjekke innom Min Konto for å se etter gaver som du kan bruke på ditt neste kjøp.

Last ned T·App

 

Hvor i T·App finn jeg Shuttlebuss billettene som jeg har kjøpt?
Se merLukk+

Denne billette finner du under "Min Konto" og "Mine bestillinger". Denne viser du ved påstigning shuttlebussen. 

Koster det noe å bruke appen?
Se merLukk+

Det er gratis å laste ned og bruke selve appen. Kostnader i forbindelse med eventuell bruk av datatrafikk over mobilt nettverk er avhengig av ditt mobilabonnement, men mengden data som sendes/mottas er minimal. Varer som kjøpes i butikken koster i henhold til prisene som er vist i menyene.

Hvor kan jeg ta kontakt om jeg har spørsmål om T·App som jeg ikke har funnet svar på her?
Se merLukk+

Noe du lurer på eller ikke finner svar på kontakt vår support

Hvor kan jeg finne T·App sin personvernerklæring?
Se merLukk+

Du finner den og kan lese den her

Mat og drikke

Restaurant Spitfire
Se merLukk+

Dine In kan tilby mat og drikke fra vår restaurant Spitfire før dørene åpner til konsert. Meny og åpningstider varierer fra arrangement til arrangement.

Book bord til restauranten her.

Kiosk
Se merLukk+

Det finnes 12 kiosker rundt tribunene som selger et utvalg av mat, drikke og snacks under arrangementer.

Under konserter settes det opp barer på matta som selger alkoholholdig drikke, mineralvann og snacks.

Festivalområde
Se merLukk+

Ved de fleste konserter rigges utsiden av arenaen som et festivalområde med utvalg av food trucks og bar. Festivalområdet åpner normalt 2 timer før dørene til arrangementet åpner. Se spesifikt arrangement eller vår Facebook side for nøyaktige tider.

Alkoholholdig drikke
Se merLukk+

Det finnes et utvalg både alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikkevarer hos våre utsalgssteder under et arrangement. Ved visse typer arrangement og typiske familiearrangement vil det enkelte ganger kun selges alkoholfrie drikkevarer. Følg med på våre nettsider og Facebook for oppdatert informasjon.

Gratis vann
Se merLukk+

Ja, det er mulig å få tak i vann fra flere punkter. Dette gjelder for både de som har plass på tribunen og de som er på gulvet.

Generelle spørsmål

Hva kan jeg ikke ta med meg inn på Telenor Arena?
Se merLukk+

Følgende er eksempler på gjenstander som ikke er tillatt å medbringe. Telenor Arena forbeholder seg retten til å kunne nekte også andre gjenstander utover disse, dersom det er å anse som nødvendig for det enkelte arrangement.

 • Eksterne avtagbare blits til kamera
 • Fotokamera med avtagbar kameralinse
 • Lyd- og videoopptaksenheter
 • Støyproduserende enheter
 • Lommelykter
 • Laserpenner
 • Plakater, flagg og bannere større enn 30 x 50 cm
 • Plakater/bannere festet til stolper
 • Medbragt mat
 • Store ryggsekker og/eller bager
 • Klappstol/Campingstol
 • Paraplyer
 • Selfiestang
 • Flasker, drikkeflasker og bokser
 • Glass- /metal- /plastbeholdere
 • Dyr, med unntak av førerhund
 • Plakater, bannere og annet med utilbørlig språk, politisk, religiøst eller kommersielt budskap eller nedverdigende karakterisering av personer og organisasjoner
Utføres det visitering og sikkerhetssjekk?
Se merLukk+

Arrangør forbeholder seg retten til å nekte adgang til personer som motsetter seg personlig visitasjon. Dette kan inkludere kroppsvisitering og sjekk av eventuell bagasje. Ved strengere sikkerhetstiltak vil dette bli informert om i forkant av arrangement. 

Bortviste personer har ikke krav på å få refundert billettutgifter.

Finnes det garderober på Telenor Arena?
Se merLukk+

 Det finnes dessverre ingen garderobefasiliteter på Telenor Arena.

Finnes det minibank ved Telenor Arena?
Se merLukk+

Nei, det finnes ingen minibank ved arenaen. De nærmeste minibankene finner du er på Lysaker Torg, Lysaker stasjon samt på kjøpesenteret Fornebu S.

Hvor kan jeg finne salkart?
Se merLukk+

Salkart finnes under hvert spesifikke arrrangement. Se alle arrangement her

Generelt salkart finner du under her.

Har Telenor Arena trådløst internett?
Se merLukk+

Telenor Arena har noe av landets beste 3G/4G/4G+ dekning, og med mobildata fra Telenor navigerer du deg lynraskt rundt på Internett.

Blir det delt ut ørepropper?
Se merLukk+

Ja, det deles ut gratis ørepropper under konsertene. I tillegg er det mulig å kjøpe flerbruks-ørepropper. Ta kontakt med personal i gule t-skjorter eller henvend deg i våre kiosker eller barer.

Selges det merchandise under konserter?
Se merLukk+

Det er arrangøren og turneen som beslutter dette. Ved de fleste konserter vil det være merchandise tilgjengelig for kjøp i eller utenfor arenaen.

Er det helsepersonell på arenaen?
Se merLukk+

Vi har sanitetspersonell på alle konserter. På messer eller andre mindre arrangement er det vektere med førstehjelpsutdanning.

Du kan ta kontakt med nærmeste vert/vakt eller i kiosk for å få bistand til å tilkalle helsepersonell.

Er det mulig å ankomme arenaen med rullestol?
Se merLukk+

Konserter: For reservasjon av rullestol- og ledsagerplasser, vennligst ring Ticketmaster på telefon 22 82 81 97. Ved fremvisning av HC-bevis kan man parkere på parkeringsplassen mellom Aker og Telenor Arena hvor det er et begrenset antall HC-parkeringsplasser.

Messer: Ved fremvisning av HC-bevis kan man parkere på parkeringsplassen mellom Aker og Telenor Arena hvor det er et begrenset antall HC-parkeringsplasser.

 

Finnes det hotell- og overnattingsmuligheter i nærheten av Telenor Arena?
Se merLukk+

Det ligger 3 hotell på Fornebu i direkte nærhet til arenaen. Se under hotell for ytterliggere informasjon. Videre er det kort vei inn til Oslo som har et stort og bredt utvalg av ovenattingsmuligheter.

Kan jeg få nabovarsel tilsendt på mail?
Se merLukk+

Ja, ved å følge linken her kan du registrere deg og få nabovarsler om arrangement ved Telenor Arena. 

Hva gjør jeg hvis jeg har mistet noe på Telenor Arena?
Se merLukk+

Ved forespørsler om gjenglemte ting send en mail til hittegods@telenorarena.no. Husk å beskrive det du har mistet/glemt på best mulig måte.

Hvordan kan jeg holde meg oppdatert på hva som skjer på Telenor Arena?
Se merLukk+

Den beste måten å holde seg oppdatert på og få alle nyheter om alt som skjer på Telenor Arena er å abonnere på vårt nyhetsbrev. I tillegg er det lurt å like vår Facebook side for å få med seg siste nyheter og informasjon.

Hva er kapasiteten til Telenor Arena?
Se merLukk+

Kapasiteten til Telenor Arena kommer an på arrangement og sceneplassering. Under konsert har arenaen en totalkapasitet på 25.000 mennesker.

Hvor kan jeg finne Telenor Arena sin personvernerklæring?
Se merLukk+

Du kan lese den og laste den ned her

Hvordan kan jeg kontakte Telenor Arena?
Se merLukk+

Vi anbefaler at du kontakter oss via e-post, alternativt via Facebook for å få raskest mulig svar tilbake fra oss.

E-post

E-post er den beste måten å komme i kontakt med oss på. Vi svarer på innkommende e-post alle hverdager så raskt vi kan, og din henvendelse vil komme raskt til riktig sted for å sikre at du får svar på nettopp det du lurer på. Ved arrangement har vi ekstra bemanning på e-post.

Facebook

Send oss gjerne en melding på Facebook. Her svarer vi alle hverdager, samt har ekstra kundeservice rundt arrangement.

Telefon

Vi har også et telefonnummer vi kan nås på. Merk at det til tider kan være meget begrenset kapasitet på telefon. Vårt telefonnummer er 909 97 700 og er åpent mandag til fredag mellom 9:00 og 16:00.

Fun FAQs

Hvilke artister/konserter har besøkt Telenor Arena?
Se merLukk+

 

AC/DC 2009
ADELE 2016
Andrea Bocelli 2010, 2017, 2019
Ariana Grande 2017, 2019
Avenged Sevenfold 2017
Beyoncé 2013
Black Sabbath 2013
Bon Jovi  2013
Britney Spears 2018
Bruce Springsteen 2013
Bruno Mars 2017
Depeche Mode 2013
Drake 2017
Ellie Goulding 2016
Ennio Morricone 2018
Enrique Iglesias 2018
Foo Fighters 2011, 2015
Hans Zimmer Live on Tour 2017
Iron Maiden 2011, 2016
Jeff Dunham 2011
Jerry Seinfeld 2011
Jubileumskonsert - Norwegian 2012
Justin Bieber 2013, 2016
Justin Timberlake 2014, 2018
Kanye West & JAY-Z 2012
Katy Perry 2015
Kendrick Lamar 2018
Kygo 2018
Ladies Night out 2015
Lady Gaga 2012, 2014
Madonna 2012
Maluma 2020
Melodi Grand Prix Finale 2010
MGPjr Finale 2017, 2018, 2019
Metallica 2010, 2018
Michael Bublé 2019
Miley Cyrus 2014
Muse 2013, 2016, 2019
Nickelback 2013
Nobels Fredspriskonsert 2015, 2016
One Direction 2013
Paul McCartney 2015
Pearl Jam 2014
Pink 2013, 2019
Queen + Adam Lambert 2018
Red Hot Chili Peppers 2016
Rihanna 2013, 2016
Robbie Williams 2014
Roger Waters 2011, 2013, 2018
Sam Smith 2018
Scorpions 2012
Sensation 2011, 2012
Shawn Mendes  2017
Slipknot 2020
Swedish House Mafia 2012
The Chainsmokers 2018
The Killers 2013, 2018
The Rolling Stones 2014
Tina Turner 2009
Twenty One Pilots 2019
Volbeat 2017
We Love The 60's & 70's 2015
We Love the 80's 2014, 2016
We Love The 90's 2012, 2013, 2017, 2018, 2019
We Love The 2000's 2018
   

 

Hvilke show har besøkt Telenor Arena?
Se merLukk+

 

Disney on Ice 2017
Dora The Explorer 2016
Gigacon 2014
Jeff Dunham 2011
Jerry Seinfeld 2011
Nitro Circus Live 2013, 2016
Oslo Horse Show 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Solberg Extreme Motorshow  2011
The Illusionists Live 2019
Top Gear Live 2014

 

 

Hvilke idrettsarrangement har vært holdt på Telenor Arena?
Se merLukk+
Cupfinale fotball kvinner 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Eliteserie Fotball - Stabæk 2009, 2010, 2011
Fornebu Løpet 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Gatelaget 2017
Heming Cup - Fotball 2017, 2019, 2020
Håndball Landslag menn - Golden League 2013
Møbelringen Cup 2018
Norges Sterkeste Mann 2012
Oslo Horse show 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Santander 3v3-ligaen 2019, 2020
Snarøya Cup - Fotball 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Telenor Cup 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Toppseriekamp Lyn - Fart 2019
X Games 2019
   

 

Hvilke messer er avholdt på Telenor Arena?
Se merLukk+
Atea Community 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Boligmessen - Gjør din bolig bedre 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Health & Beauty Scandinavia 2014, 2016
Industriens Motemesse 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Lyd- Lys- Bilde 2015, 2017, 2019
Oslo Pet Show 2014, 2015
Reiselivsmessen 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Sjøen for Alle 2013 
Subsea Valley/SSV Conference 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 

Hva er publikumsrekorden i Telenor Arena?
Se merLukk+

25.000 mennesker under Metallica 13/4-2010 og Metallica 2/5-2018