Losjer

Tilstedeværelse i en losje i Telenor Arena er den optimale konsertopplevelsen.

Telenor Arena har en rekke losjer som benyttes av firmaer ifm ulike arrangement/konserter. De fleste av losjene er solgt i form av langsiktige avtaler. Fra konsert til konsert har Telenor Arena noen ledige losjer for enkeltsalg.

De fleste av losjene i Telenor Arena har kapasitet på 12 personer. I losjene serveres mat og drikke i forkant og under konsertene. Tribuneplasser er beste kategori sitteplasser rett utenfor losjene. Gjester i losjene har også tilgang til egen bar og vrimleområde.

Ønsker du en befaring eller mer informasjon knyttet til enten en langsiktig losjeavtale eller losje ifm en enkelt konsert, ta kontakt med Telenor Arena v/Keith Woods, e-post keith.woods@telenorarena.no, tlf. 91 37 78 19.